doc. Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D.

E-mail:   oplustil@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav matematiky
odbor matematické analýzy
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1825

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2001, Mgr., Fakulta přírodovědecká MU v Brně, obor Odborná matematika
 • 2005, Ph.D., Fakulta přírodovědecká MU v Brně, obor Matematická analýza

Přehled zaměstnání

 • 2005-dosud, odborný asistent, Ústav matematiky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Vedení cvičení na FI MU v Brně (2000 - 2005): Matematická analýza I,II,III, Matematika IV
 • Vedení cvičení na PřF MU v Brně (2000 - 2005): Matematická analýza I,II
 • Vedení cvičení na FSI VUT v Brně (2005 - dosud): Matematika I,II

Vědeckovýzkumná činnost

 • Funkcionální diferenciální rovnice

Mimouniverzitní aktivity

Projekty

  Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

  3

  Aktuálně garantované předměty:

  Vybrané publikace:

  • LOMTATIDZE, A.; OPLUŠTIL, Z.:
   Fredholm alternative for the second-order singular Dirichlet problem, Springer
   článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  • OPLUŠTIL, Z.:
   Solvability of a nonlocal boundary value problem for linear functional differential equations,
   Advances in Difference Equations, Vol.2013, (2013), No.1, pp.1-19, ISSN 1687-1847, Springer
   článek v časopise - ostatní, Jost
  • OPLUŠTIL, Z.; ŠREMR, J.:
   On oscillations of solutions to second-order linear delay differential equations,
   Georgian Mathematical Journal, Vol.2013 (20), (2013), No.1, pp.65-94, ISSN 1072-947X, Springer Verlag
   článek v časopise - ostatní, Jost
  • OPLUŠTIL, Z.:
   Oscillatory criteria for two-dimensional system of difference equations,
   Tatra Mountains Mathematical Publications, Vol.48, (2011), No.7, pp.153-163, ISSN 1210-3195, Mathematical Institute, Slovak Academy of Science
   článek v časopise - ostatní, Jost
  • OPLUŠTIL, Z.; ŠREMR, J.:
   Some oscillation criteria for the second-order linear delay differential equation,
   Mathematica Bohemica, Vol.136, (2011), No.2, pp.195-204, ISSN 0862-7959, Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic
   článek v časopise - ostatní, Jost
  • OPLUŠTIL, Z.; LOMTATIDZE, A.; ŠREMR, J.:
   Nonpositive solutions of one functional differential inequality,
   Nonlinear Oscillations, Vol.2009 (12), (2009), No.4, pp.474-509, ISSN 1536-0059, Springer Verlag
   článek v časopise - ostatní, Jost
  • OPLUŠTIL, Z.:
   Solvability of a linear non-local boundary value problem for nonlinear functional differential equations,
   Tatra Mountains Mathematical Publications, Vol.43, (2009), No.1, pp.189-201, ISSN 1210-3195, Mathematical Institute, Slovak Academy of Science
   článek v časopise - ostatní, Jost
  • OPLUŠTIL, Z.; ŠREMR, J.:
   On a non-local boundary value problem for linear functional differential equations,
   Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, Vol.2009, (2009), No.36, pp.1-13, ISSN 1417-3875, Bolyai Institute, University of Szeged
   článek v časopise - ostatní, Jost
  • OPLUŠTIL, Z.; LOMTATIDZE, A.; ŠREMR, J.:
   Solvability conditions for a nonlocal boundary value problem for linear functional differential equations,
   Fasciculi Mathematici, Vol.2009, (2009), No.41, pp.81-96, ISSN 0044-4413, Poznan University of Technology
   článek v časopise - ostatní, Jost
  • OPLUŠTIL, Z.:
   On constant sign solutions (nonpositive) of certain functional differential inequality,
   AIP conference proceedings, Vol.2009, (2009), No.1124, pp.274-283, ISSN 0094-243X, American Institute of Physics
   článek v časopise - ostatní, Jost
   akce: MATHEMATICAL MODELS IN ENGINEERING, BIOLOGY AND MEDICINE: International Conference on Boundary Value Problems: Mathematical Models in Engineering, Biology and Medicine, Santiago de Compostela, 16.09.2009-19.09.2009
  • OPLUŠTIL, Z.:
   New solvability conditions for a non-local boundary value problem for nonlinear functional differential equations,
   Nonlinear Oscillations, Vol.2008 (11), (2008), No.3, pp.384-406, ISSN 1536-0059, Springer Verlag
   článek v časopise - ostatní, Jost
  • OPLUŠTIL, Z.:
   On compositions of fractional derivatives,
   5. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických, pp.231-240, ISBN 978-80-7231-274-0, (2007), Univerzita obrany Brno
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: 5. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí, Univerzita obrany, Brno, 13.09.2007-13.09.2007
  • OPLUŠTIL, Z.:
   O nelokální okrajové úloze pro lineární funkcionální diferenciální rovnici prvního řádu,
   Sborník z 15. semináře Moderní metody matematického inženýrství, pp.171-345, ISBN 80-248-1224-X, (2006), VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: 15. ročník semináře Moderní matematické metody v inženýrství 3mí, Dolní Lomná, Jestřábský potok, 29.05.2006-31.05.2006
  • OPLUŠTIL, Z.; LOMTATIDZE, A.:
   On nonnegative solutions of a certain boundary value problem for first order linear functional differential equations.,
   Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, Vol.2003, (2004), No.16, pp.1-21, ISSN 1417-3875, Univ. Szeged
   článek v časopise - ostatní, Jost
   akce: Seventh Colloquium on the Qualitative Theory of Differential Equations, Szeged, 14.07.2003-18.07.2003
  • OPLUŠTIL, Z.; POSPÍŠIL, Z.:
   An Oscillation Criterion for a Dynamic Sturm-Liouville Equation,
   PROCEEDINGS OF THE SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIFFERENCE EQUATIONS: NEW PROGRESS IN DIFFERENCE EQUATIONS, pp.317-324, ISBN 0-415-31675-8, (2004), CRC Press, Boca Raton, Florida, USA
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: Sixth International Conference on Differenca Equations and Applications, Augsburg, 30.07.2001-03.08.2001

  Seznam publikací na portálu VUT

  Anotace nejvýznamnějších prací:

  • OPLUŠTIL, Z.:
   Solvability of a nonlocal boundary value problem for linear functional differential equations,
   Advances in Difference Equations, Vol.2013, (2013), No.1, pp.1-19, ISSN 1687-1847, Springer
   článek v časopise - ostatní, Jost

   Je studována problematika existence a jednoznačnosti nelokální okrajové úlohy u'(t)=l(u)(t)+q(t), u(a)=h(u)+c. Jsou nalezeny podmínky zaručující jednoznačnou řešitelnost zvažované úlohy.
  • OPLUŠTIL, Z.; ŠREMR, J.:
   On oscillations of solutions to second-order linear delay differential equations,
   Georgian Mathematical Journal, Vol.2013 (20), (2013), No.1, pp.65-94, ISSN 1072-947X, Springer Verlag
   článek v časopise - ostatní, Jost

   V článku jsou dokázána nová oscilaotrická kritéria pro lineární diferenciální rovnici druhého řádu s lokálně integrovatelnými koeficienty a měřitelným zpožděním. Speciálně, byl nalezen vhodný apriorní odhad (dolní) neoscilatorického řešení, který hraje klíčovou roli při důkazu uvedených výsledků.
  • OPLUŠTIL, Z.; ŠREMR, J.:
   Some oscillation criteria for the second-order linear delay differential equation,
   Mathematica Bohemica, Vol.136, (2011), No.2, pp.195-204, ISSN 0862-7959, Institute of Mathematics, Academy of Sciences of the Czech Republic
   článek v časopise - ostatní, Jost

   Jsou nalezena oscilatorická kritéria Wintner a Nehariho typu pro lineární diferenciální rovnici druhého řádu se zpožděním.
  • OPLUŠTIL, Z.; LOMTATIDZE, A.; ŠREMR, J.:
   Nonpositive solutions of one functional differential inequality,
   Nonlinear Oscillations, Vol.2009 (12), (2009), No.4, pp.474-509, ISSN 1536-0059, Springer Verlag
   článek v časopise - ostatní, Jost

   V článku jsou nalezeny efektivní podmínky zaručující nekladnost řešení funkcionální diferenciální nerovnosti.
  • OPLUŠTIL, Z.; ŠREMR, J.:
   On a non-local boundary value problem for linear functional differential equations,
   Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, Vol.2009, (2009), No.36, pp.1-13, ISSN 1417-3875, Bolyai Institute, University of Szeged
   článek v časopise - ostatní, Jost

   Jsou zde uvedeny nové efektivní podmínky zaručující jednoznačnou řešitelnost okrajové úlohy pro lineární funkcionální diferenciální rovnice prvního řádu. Dále jsou zkoumány diferenciální rovnice s deviací.