doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D.

E-mail:   sremr@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav matematiky
odbor matematické analýzy
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1826

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 1994-1999, FSI VUT v Brně, obor Učitelství matematiky a technické mechaniky pro střední školy
  • 1999-2001, FSI VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
  • 1999-2002, PřF MU Brno, doktorské studium, obor Matematická analýza
  • 2009, habilitován na FSI VUT v Brně, obor Aplikovaná matematika

Přehled zaměstnání

  • 2001-2002, Matematický ústav Akademie věd ČR, odborný pracovník
  • 2002-2016, Matematický ústav Akademie věd ČR, vědecký pracovník
  • 2016-dosud, Ústav matematiky, FSI VUT v Brně, docent

Vědeckovýzkumná činnost

Kvalitatvní teorie obyčejných a funkcionálních diferenciálních rovnic; zejména teorie okrajových úloh a oscilační teorie.

Univerzitní aktivity

  • člen redakční rady časopisu Miskolc Mathematical Notes (Miskolc, Maďarsko)
  • člen redakční rady časopisu Mathematica Bohemica (Praha)
  • recenzent pro Zentralblatt a Mathematical Reviews

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

116

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

84

Citace ostatní (bez autocitací)

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT