Studijní plán

Akademický rok 2021/2022
Program: B-ENE-P Energetika
Specializace: B-ENE-P Energetika (bez sp.) Stupeň: 1
prezenční studium Ročník: 2
Předmět Kredity Výuka Ukončení Zajišťuje Garant
Semestr zimní
Povinný
CS1Statistika a pravděpodobnostcs 5 P: 13 × 2
CPP: 13 × 2
zá,zk ÚM Ing. Josef Bednář, Ph.D.
TEN1Technical English Ien 0 Cj: 13 × 2
ÚJ Mgr. Jaroslav Trávníček
3FFyzika IIcs 8 P: 13 × 3
L: 13 × 2
C1: 13 × 2
zá,zk ÚFI prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc.
3SVStruktura a vlastnosti materiálůcs 5 P: 13 × 2
L: 13 × 2
zá,zk ÚMVI doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.
4PPPružnost a pevnost Ics 7 P: 13 × 4
K: 13 × 2
C1: 6 × 2
CPP: 7 × 2
zá,zk ÚMTMB doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
6TTTermomechanikacs 6 P: 13 × 3
C1: 13 × 2
zá,zk prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Semestr letní
Povinný
DTMTechnická mechanikacs 7 P: 13 × 4
C1: 7 × 2
CPP: 6 × 2
zá,zk ÚMTMB doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
DTPTepelné pochodycs 4 P: 13 × 2
C1: 7 × 2
CPP: 6 × 2
zá,zk doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
FSESpalovací zařízení a ochrana ovzdušícs 4 P: 13 × 3
C1: 13 × 1
zá,zk doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
LZ1Základy energetiky Ics 5 P: 13 × 3
C1: 13 × 2
zá,zk doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
TEN2Technical English IIen 0 Cj: 13 × 2
ÚJ Mgr. Jaroslav Trávníček
TEN3Technical English Examen 4 K: 1 × 1
zk ÚJ Mgr. Dita Gálová, Ph.D.
6EEElektrotechnika a elektronikacs 5 P: 13 × 3
L: 13 × 2
zá,zk ÚVSSR Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D.
Přehled zimní semestrletní semestrcelkem
celkový počet kreditů 31 29 60
průměrný počet hodin týdně 30 26,08 28,04
průměrný počet zkoušek 5 6 11