Studijní plán

Akademický rok 2021/2022
Program: B-MAI-P Matematické inženýrství
Specializace: B-MAI-P Matematické inženýrství (bez sp.) Stupeň: 1
prezenční studium Ročník: 3
Předmět Kredity Výuka Ukončení Zajišťuje Garant
Semestr zimní
Povinný
CELElektrotechnika a elektronikacs 5 P: 13 × 2
L: 13 × 2
zá,zk ÚVSSR Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D.
CKPKonstruování strojů a strojních součástícs 5 P: 13 × 2
CPP: 13 × 2
kl ÚK prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
SN1Numerické metody Ics 4 P: 13 × 2
CPP: 13 × 2
zá,zk ÚM doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D.
SPDParciální diferenciální rovnicecs 4 P: 13 × 2
C1: 13 × 2
zá,zk ÚM prof. RNDr. Jan Franců, CSc.
S1PPravděpodobnost a statistika Ics 4 P: 13 × 2
CPP: 13 × 2
zá,zk ÚM doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D.
5HYHydromechanikacs 5 P: 13 × 3
C1: 9 × 2
CPP: 4 × 2
zá,zk doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.
Volitelný
IALAlgoritmycs 5 P: 13 × 3
PR: 13 × 1
zá,zk UIFS prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc.
0OMOptimalizační modelycs 2 CPP: 13 × 2
ÚM RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
0S2Programovací metody IIcs 2 CPP: 13 × 2
ÚM doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D.
Semestr letní
Povinný
SCPJazyk C++cs 3 P: 13 × 1
CPP: 13 × 2
kl ÚM Ing. Pavla Sehnalová, Ph.D.
SESSeminář k bakalářské práci (B-MAI)cs 2 C1: 13 × 1
ÚM Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.
SN2Numerické metody IIcs 4 P: 13 × 2
CPP: 13 × 2
zá,zk ÚM doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D.
SOPOptimalizace Ics 3 P: 13 × 2
CPP: 13 × 1
zá,zk ÚM RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
SP2Pravděpodobnost a statistika IIcs 4 P: 13 × 2
CPP: 13 × 2
zá,zk ÚM doc. Mgr. Zuzana Hübnerová, Ph.D.
6BMBakalářský projekt (ÚM)cs 5 VB: 13 × 6
ÚM Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.
6TTTermomechanikacs 6 P: 13 × 3
C1: 13 × 2
zá,zk prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
7AZTechnická angličtinaen 6 K: 1 × 1
zk ÚJ Mgr. Dita Gálová, Ph.D.
Volitelný
PSTStatistické metody ve strojírenstvícs 4 P: 13 × 2
CPP: 13 × 1
zá,zk ÚM Ing. Josef Bednář, Ph.D.
SF0Aplikace Fourierovy analýzycs 2 P: 13 × 1
CPP: 13 × 1
ÚM prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
0ATSeminář aplikované termomechanikycs 2 CPP: 13 × 2
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
0SSStatistický softwarecs 2 CPP: 13 × 2
ÚM Ing. Josef Bednář, Ph.D.
Přehled zimní semestrletní semestrcelkem
celkový počet kreditů 27 33 60
průměrný počet hodin týdně 25 26,08 25,54
průměrný počet zkoušek 5 5 10