Studijní plán

Akademický rok 2022/2023
Obor: STR Strojírenství Stupeň: 1
prezenční studium Ročník: 1
Předmět Kredity Výuka Ukončení Zajišťuje Garant
Semestr zimní
Povinný
GEN1General English Ien 0 Cj: 13 × 2
CPP: 13 × 1
ÚJ Mgr. Dita Gálová, Ph.D.
1INInformatikacs 5 P: 13 × 2
CPP: 13 × 2
kl ÚAI prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
1KZáklady konstruovánícs 5 P: 13 × 2
CPP: 13 × 2
zá,zk ÚK doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
1KDKonstruktivní geometriecs 5 P: 13 × 2
CPP: 13 × 2
zá,zk ÚM doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D.
1MMatematika Ics 9 P: 13 × 4
C1: 11 × 4
CPP: 2 × 4
zá,zk ÚM prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.
1SIÚvod do strojního inženýrstvícs 3 P: 13 × 2
kl FSI prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
3CDCAD - základnícs 2 CPP: 13 × 2
ÚK doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Volitelný
0KDVybrané kapitoly z konstruktivní geometriecs 2 P: 13 × 2
ÚM doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D.
0KMVybrané kapitoly z matematikycs 2 P: 13 × 2
ÚM doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.
0ZKVybrané kapitoly ze základů konstruovánícs 2 P: 13 × 2
ÚK Ing. Dana Foltýnová
Semestr letní
Povinný
BFFyzikacs 7 P: 13 × 2
L: 7 × 2
C1: 6 × 2
zá,zk ÚFI prof. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.
BMMatematika II-Bcs 7 P: 13 × 3
C1: 11 × 3
CPP: 2 × 3
zá,zk ÚM doc. Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D.
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs 6 P: 13 × 3
L: 13 × 2
zá,zk ÚMVI doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.
GEN2General English IIen 0 Cj: 13 × 2
CPP: 13 × 1
ÚJ Mgr. Dita Gálová, Ph.D.
GEN3General English Examen 2 K: 1 × 1
zk ÚJ Mgr. Dita Gálová, Ph.D.
2KKonstruovánícs 4 P: 13 × 1
CPP: 13 × 2
kl ÚK doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
3STStatikacs 5 P: 13 × 2
C1: 6 × 2
CPP: 7 × 2
zá,zk ÚMTMB doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.
Volitelný
0FBVybrané kapitoly z fyziky Bcs 2 P: 13 × 2
ÚFI prof. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.
0UMVybrané kapitoly z materiálového inženýrstvícs 2 P: 13 × 2
ÚMVI Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs 1 CPP: 13 × 1
FSI Mgr. Oldřiška Šepelová
Přehled zimní semestrletní semestrcelkem
celkový počet kreditů 35 36 71
průměrný počet hodin týdně 33 30,08 31,54
průměrný počet zkoušek 3 5 8