Studijní plán

Akademický rok 2022/2023
Obor: --- bez specializace Stupeň: 2
kombinované studium Ročník: 2
Předmět Kredity Výuka Ukončení Zajišťuje Garant
Semestr zimní
Povinný
GA0-KAnalýza příčin poruchcs 3 KK: 1 × 9
K: 1 × 17
zk ÚMVI doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.
GPN-KProjektový managementcs 4 KK: 1 × 13
K: 1 × 26
kl ÚVSSR doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc.
GTA-KTeorie a stavba výrobních systémůcs 4 KK: 1 × 17
K: 1 × 35
zá,zk ÚVSSR prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA
XBA-KPokročilé metody bezpečnostních analýzcs 4 KK: 1 × 9
K: 1 × 17
kl ÚVSSR Ing. Luboš Kotek, Ph.D.
XD4-KDiplomový projekt (M-KSB) Ics 2 VD: 1 × 26
ÚVSSR doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.
XFB-KFunkční bezpečnostcs 6 KK: 1 × 17
K: 1 × 35
zá,zk ÚVSSR doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc.
XT2-KTechnická diagnostika IIcs 6 KK: 1 × 9
K: 1 × 34
L: 1 × 9
zá,zk ÚVSSR Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
XZK-KZkušebnictvícs 4 KK: 1 × 4
K: 1 × 18
L: 1 × 4
kl ÚVSSR doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.
5EM-KEkonomika a management podnikucs 4 KK: 1 × 17
K: 1 × 35
kl ÚVSSR doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
Semestr letní
Povinný
GTC-KTechnologičnost konstrukce a oprav (retrofitting) VScs 2 KK: 1 × 9
K: 1 × 17
zk ÚVSSR Ing. Jan Pavlík, Ph.D.
XD7-KDiplomový projekt (M-KSB)cs 11 VD: 1 × 156
ÚVSSR doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.
XD8-KSeminář k diplomové práci (M-KSB)cs 3 KK: 1 × 9
K: 1 × 17
ÚVSSR doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.
XMI-KManagement bezpečnostics 2 KK: 1 × 9
K: 1 × 17
kl ÚVSSR Ing. Luboš Kotek, Ph.D.
XRI-KManagement kvality IIcs 3 KK: 1 × 9
K: 1 × 17
zá,zk ÚVSSR doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
XTM-KTechniky motivacecs 2 KK: 1 × 9
K: 1 × 17
kl ÚVSSR doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.
Přehled zimní semestrletní semestrcelkem
celkový počet kreditů 37 23 60
průměrný počet hodin týdně 27 22 24,50
průměrný počet zkoušek 4 2 6