Ústav strojírenské technologie

 telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Ředitel ústavu
Ing. Jan Zouhar, Ph.D. 2523  
Tajemník ústavu
Ing. Kamil Podaný, Ph.D.   A1/1647
Tajemník pro pedagogickou činnost
Ing. Petra Sliwková, Ph.D. 2559 A1/1520
Asistentka ředitele
Mgr. Eva Mojžíšová 2402
fax: 2402
A1/1518
 

Odbor technologie obrábění – 13311

Vedoucí odboru
Ing. Jan Zouhar, Ph.D.   A1/1528
Ekonomický referent
Jana Musilová 2525 A1/1519
Profesor
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. 2555
fax: 2555
A1/1521
Docent
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. 2557 A1/1523
doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D.   A1/1523
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. 2408 A1/1522
Odborný asistent
Ing. Jaromír Dvořák, Ph.D. 2556 A1/1635
Ing. Jana Dvořáková, Ph.D. 2556 A1/1525
Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D.   A1/1527
Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. 2404 A1/1527
Ing. Karel Osička, Ph.D. 2486 A1/1525
Ing. Martin Slaný, Ph.D. 2420 A1/1526
Ing. Petra Sliwková, Ph.D. 2559 A1/1520
Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. 2409 A1/1524
Ing. Jan Zouhar, Ph.D. 2523  
Asistent
Ing. Milan Kalivoda 2403 A1/1526
Technický pracovník
Jiří Čech 2540 C2/211
Ing. Lukáš Gregor    
Dagmar Jílková 2401 A1/1520
Ing. Štěpán Kolomý    
Jan Pokorný   C2/211
Miroslav Škára 3450 C2/211, B2/112
 

Odbor technologie tváření kovů a plastů – 13313

Vedoucí odboru
Ing. Kamil Podaný, Ph.D. 3250 A1/1647
Sekretářka
Irena Blatná, DiS. 2633 A1/1618
Profesor
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. 2623 A1/1625
Docent
doc. Ing. Radim Kocich, Ph.D.    
Odborný asistent
Ing. Michaela Císařová, Ph.D. 2613 A1/1622
Ing. Miroslav Jopek, Ph.D.   A1/1639
Ing. Eva Peterková, Ph.D. 2637 A1/1619
Ing. Kamil Podaný, Ph.D. 3250 A1/1647
Ing. Jan Řiháček, Ph.D. 2502 A1/1640
Ing. Marek Štroner, Ph.D. 2612 A1/1626
Ing. Ladislav Žák, Ph.D. 2614 A1/1621
Výzkumný pracovník
Ing. Martin Harant    
Technický pracovník
Vojtěch Řiháček 3457 B2/406
 

Odbor technologie svařování a povrchových úprav – 13314

Vedoucí odboru
Ing. Kamil Podaný, Ph.D. 3250 A1/1647
Odborný asistent
Ing. Jaroslav Kubíček, IWE 2506
fax: 2506
A1/1638
Ing. Marian Sigmund, Ph.D., IWE   A1/1627
Technický pracovník
Roman Kratochvíl 2615 A1/1628
 

Odbor slévárenství – 13315

Vedoucí odboru
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. 2656 A1/1744
Sekretariát
Ing. Hana Laborová 2657 A1/1718
Profesor
prof. Ing. Milan Horáček, CSc. 2663 A1/1720
prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. 2654 A1/1719
Docent
doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D. 2645 A1/1723
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. 2661 A1/1721
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. 2656 A1/1744
Odborný asistent
Ing. Václav Kaňa, Ph.D. 2643 A1/1724
Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. 26 45 A1/1725
Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D. 541142645 C1/slévárna
Asistent
Ing. Radim Jelínek   A1/1723
Ing. Martin Myška   A1/1729
Technický pracovník
Ondřej Štoček 3412 B1/210
 

– 13761

Profesor
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.   A1/1521
Docent
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. 2656 A1/1744
Technický pracovník
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. 2656 A1/1744