Studijní plán

Akademický rok 2022/2023
Obor: --- bez specializace Stupeň: 2
prezenční studium Ročník: 2
Předmět Kredity Výuka Ukončení Zajišťuje Garant
Semestr zimní
Povinný
UDS-ADynamika strojůen 7 P: 13 × 2
CPP: 13 × 2
zá,zk ÚMTMB doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
USO-AStatistika a optimalizaceen 6 P: 13 × 2
C1: 13 × 2
zá,zk ÚM RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
ZAT-AAditivní technologieen 4 P: 8 × 2
L: 8 × 2
CPP: 8 × 2
zá,zk ÚK doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
ZSY-AFinite Element Method - Structural Analysesen 4 P: 8 × 2
CPP: 8 × 4
zá,zk ÚK doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D.
3SV-AStruktura a vlastnosti materiálůen 5 P: 13 × 2
L: 13 × 2
zá,zk ÚMVI doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.
Povinně volitelný (student volí 1 předmět ze skupiny Skupina č. 2 typu B)
GRI-AManagement kvalityen 4 P: 13 × 2
C1: 13 × 1
zá,zk ÚVSSR doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D., FEng.
GTS-ATestování obráběcích strojůen 4 P: 13 × 1
L: 13 × 3
zá,zk ÚVSSR doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
Semestr letní
Povinný
UD5-ADiplomový projekten 21 VD: 13 × 12
FSI doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.
WUV-AUžitné vlastnosti a volba materiáluen 5 P: 13 × 2
L: 13 × 2
zá,zk ÚMVI doc. Ing. Václav Pouchlý, Ph.D., Ing.Paed.IGIP
Povinně volitelný (student volí 1 předmět ze skupiny Skupina č. 3 typu B)
RNU-AMKP v inženýrských výpočtech IIen 4 P: 13 × 2
CPP: 13 × 2
zá,zk ÚMTMB prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
RST-ASpolehlivost konstrukcíen 5 P: 13 × 2
CPP: 13 × 2
zá,zk ÚMTMB doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
VI4-ADigitalizace průmyslu (Průmysl 4.0)en 4 P: 13 × 2
CPP: 13 × 2
zá,zk ÚAI prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Přehled zimní semestrletní semestrcelkem
celkový počet kreditů 30 30,33 60,33
průměrný počet hodin týdně 22,88 20 21,44
průměrný počet zkoušek 6 2 8