Upozornění pro uchazeče o habilitační nebo profesorské jmenovací řízení

Podklady k zahájení habilitačního resp. profesorského jmenovacího řízení musí uchazeč předložit děkanovi FSI minimálně 2 měsíce před jednáním Vědecké rady FSI, na němž se bude projednávat složení habilitační, resp. hodnotící komise.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Svobodová, Ph.D.