Předměty vyučované v angličtině v roce 2022/2023

Ústav materiálových věd a inženýrství

Zkratka Název předmětu Počet kreditů Garant O
zimní semestr
OLR-A Letecké materiály a technologie 6 Ivo Dlouhý V
WNK-A Technologie nekovových materiálů 5 Martin Trunec V
WZ1-A Metody zkoušení materiálu 6 Ivo Dlouhý V
0M0-A Materiálové vědy pro strojní inženýrství 2 Vít Jan V
5FM-A Fyzika materiálů 5 Martin Zelený V
6MS-A Mezní stavy materiálů 4 Ivo Dlouhý V
letní semestr
BUM-A Úvod do materiálových věd a inženýrství 6 Vít Jan V
WA1-A Metody strukturní analýzy 5 Ondřej Man V
WUV-A Užitné vlastnosti a volba materiálu 5 Václav Pouchlý V