Garantované předměty v roce 2022/2023 Ústav materiálových věd a inženýrství
Zkratka Název předmětu Garant
zimní semestr
DTZ Technologie tepelného zpracování Miloslav Kouřil
GA0 Analýza příčin poruch Libor Pantělejev
GA0-K Analýza příčin poruch Libor Pantělejev
OLR Letecké materiály Ivo Dlouhý
OLR-A Letecké materiály Ivo Dlouhý
WA2 Metody strukturní analýzy II Ondřej Man
WCH Syntéza nekovových materiálů Klára Částková
WCM Chemie David Salamon
WCT Chemická termodynamika a kinetika Karel Maca
WEM Experimentální metody v materiálovém inženýrství Lenka Klakurková
WFR Fraktografie Libor Pantělejev
WKM Kovové materiály Martin Juliš
WKO Koroze a protikorozní ochrana David Salamon
WMQ Modelování materiálů II Roman Gröger
WNE Nekovové materiály Karel Maca
WNK Technologie nekovových materiálů Martin Trunec
WPK Keramické materiály Daniel Drdlík
WPL Plasty Jiří Tocháček
WST Tepelné zpracování kovových materiálů Miloslav Kouřil
WTV Technologické vlastnosti materiálů Vít Jan
WZ1 Metody zkoušení materiálu Ivo Dlouhý
WZ1-A Metody zkoušení materiálu Ivo Dlouhý
0ME Kapitoly z materiálového inženýrství Martin Trunec
0MI Seminář a praktická cvičení materiálového inženýrství Vít Jan
0M0-A Materiálové vědy pro strojní inženýrství Vít Jan
0PM Praktická metalografie Lenka Klakurková
0SV Vybrané kapitoly ze strojírenských materiálů Eva Molliková
3SV Struktura a vlastnosti materiálů Vít Jan
3SV-A Struktura a vlastnosti materiálů Vít Jan
3SV-K Struktura a vlastnosti materiálů Vít Jan
5FM Fyzika materiálů Martin Zelený
5FM-A Fyzika materiálů Martin Zelený
6MS Mezní stavy materiálů Ivo Dlouhý
6MS-A Mezní stavy materiálů Ivo Dlouhý
9AIV Ab initio výpočty v materiálových vědách Martin Friák
9ALM Aplikovaná lomová mechanika Ivo Dlouhý
9DAT Depoziční a aditivní technologie Libor Pantělejev
9DMD Dislokační mechanismy plastické deformace Tomáš Kruml
9ESM Výpočty elektronové struktury materiálů, jejich povrchů a rozhraní Mojmír Šob
9FMP Fraktografie a mikromechanismy porušování Libor Pantělejev
9KPC Koloidní a povrchová chemie Klára Částková
9MEM Pokročilé metody elektronové mikroskopie Antonín Dlouhý
9MMM Víceúrovňové modelování materiálů Roman Gröger
9MOM Modelování materiálů Roman Gröger
9NKM Nekovové materiály Martin Trunec
9PKT Pokročilé keramické technologie Martin Trunec
9SKE Slinováni keramických materialů Karel Maca
9SVK Struktura a vlastnosti kovových materiálů Vít Jan
9VMS Vybrané metody strukturní analýzy Vít Jan
9WTF Teorie fázových přeměn Ivo Dlouhý
9ZMV Zkoušení mechanických vlastností Ivo Dlouhý
letní semestr
BmsP Materiály ve strojírenství Vít Jan
BUM Úvod do materiálových věd a inženýrství Vít Jan
BUM-A Úvod do materiálových věd a inženýrství Vít Jan
BUM-K Úvod do materiálových věd a inženýrství Vít Jan
DZM Zkoušení materiálů a výrobků Karel Němec
DZM-K Zkoušení materiálů a výrobků Karel Němec
EDE Degradační procesy ve strojírenských materiálech Libor Pantělejev
FDM Bakalářský projekt (B3942) Vít Jan
FEM Seminář k bakalářské práci (B3942) Václav Pouchlý
HMT Strojírenské materiály a tepelné zpracování Libor Pantělejev
HMT-K Strojírenské materiály a tepelné zpracování Libor Pantělejev
RDF Deformace a porušování materiálu Ivo Dlouhý
TMT Nanostrukturní materiály Jaroslav Cihlář
WA1 Metody strukturní analýzy I Ondřej Man
WA1-A Metody strukturní analýzy I Ondřej Man
WDD Dislokace a plastická deformace Tomáš Kruml
WDM Degradace materiálů a predikace jejich životnosti Libor Pantělejev
WD5 Diplomový projekt (M3942) Libor Pantělejev
WD6 Seminář k diplomové práci (M3942) Václav Pouchlý
WET Elektrotechnologie Josef Máca
WEX Experimentální metody v materiálovém inženýrství I Lenka Klakurková
WFN Funkční a nanostrukturní materiály Jozef Janovec
WKF Teorie komplexních fázových přeměn Vlastimil Vodárek
WMO Modelování materiálů I Martin Zelený
WNZ Nedestruktivní zkoušení materiálů Martin Juliš
WPI Povrchové inženýrství Ivo Dlouhý
WSI Struktura a vlastnosti inženýrských materiálů Pavel Doležal
WUF Úvod do fyziky materiálů Martin Zelený
WUV-A Užitné vlastnosti a volba materiálu Václav Pouchlý
WZM Zkoušení materiálů a výrobků Libor Pantělejev
YMV Materiály a procesy pro výrobu Libor Pantělejev
0M0-A Materiálové vědy pro strojní inženýrství Vít Jan
0PPW Průmyslový projekt (3942) Karel Němec
0UM Vybrané kapitoly z materiálového inženýrství Eva Molliková
9DPP Degradační procesy a predikce životnosti Ivo Dlouhý