Garantované předměty v roce 2023/2024 Ústav fyzikálního inženýrství
Zkratka Název předmětu Garant
zimní semestr
RFO-A Photonics Jiří Petráček
TAO Aplikovaná optika Radim Chmelík
TBI Molekulární biologie Miroslav Fojta
TCO Částicová optika Bohumila Lencová
TDS Seminář k diplomové práci I (N-PMO) Radim Chmelík
TEB-A Experimentální biofotonika Daniel Zicha
TFS Numerické simulace ve fyzice Jakub Zlámal
TFV Fyzikální vlastnosti materiálů Tomáš Šikola
TF1 Obecná fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika) Radek Kalousek
TF3 Obecná fyzika III (Kmity, vlny, optika) Vlastimil Křápek
TIO Inženýrská optika Pavel Pořízka
TIO-K Inženýrská optika Pavel Pořízka
TKK Úvod do konstrukce přístrojů Zbyněk Dostál
TK1 Konstrukce přístrojů I Radim Chmelík
TMK Mikroskopie a spektroskopie Daniel Zicha
TMM Teoretická mechanika a mechanika kontinua Radek Kalousek
TM0 Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopie Tomáš Vystavěl
TNE Nelinearní optika Jiří Petráček
TNF-A Nanofotonika a plasmonika Tomáš Šikola
TNI Nanoelektronika Jiří Spousta
TOI Optoelektronika a integrovaná optika Jiří Petráček
TOJ Předdiplomní projekt Tomáš Šikola
TOM Organická a makromolekulární chemie Michaela Šimšíková
TOP Předdiplomní projekt PMO Radim Chmelík
TPE Počítače v experimentu Jakub Zlámal
TPX Plánování a vyhodnocování experimentů Miroslav Bartošík
TP0 Fyzikální principy technologie výroby polovodičů Josef Humlíček
TQS Kvantová a statistická fyzika Petr Dub
TR0 Prezentace výsledků Jakub Zlámal
TR2 Fyzikální praktikum II Stanislav Průša
TSD Seminář k diplomové práci I (M3940, M2311) Jiří Spousta
TSI Speciální praktikum II Michal Urbánek
TSO Speciální praktikum IIa Věra Kollárová
TTV Fyzika a technika vakua Jiří Spousta
TUN Úvod do fyzikálního inženýrství a nanověd Jiří Spousta
TUP Úvod do programování Jakub Bělín
TZO Základy optiky Radim Chmelík
TZO-K Základy optiky Radim Chmelík
T1T-A Povrchy a tenké vrstvy I Tomáš Šikola
T2F Počítačová fyzika II Miroslav Doložílek
WFF Fyzika pevných fází Miroslav Černý
0FK Vybrané kapitoly z fyziky II Jan Čechal
0FO Fyzikální proseminář III Radek Kalousek
0FP Fyzikální proseminář I Radek Kalousek
0FS Fyzikální proseminář V Radek Kalousek
0F2 Semestrální projekt II Jiří Spousta
0F4 Semestrální projekt IV Jiří Spousta
0F5 Semestrální projekt N I Jiří Spousta
0F7 Semestrální projekt N III Jiří Spousta
1ZM Teoretické základy technických měření Stanislav Průša
3F Fyzika II Pavel Šandera
3F-A Fyzika II Pavel Šandera
9ANC Mikroskopie a analýza pomocí nabitých částic Bohumila Lencová
9MAV Matematický aparát vlnové optiky Jiří Petráček
9NTC Nanotechnologie Tomáš Šikola
9ONA Organické nanostruktury na anorganických površích Jan Čechal
9PEX Řízení experimentu počítačem Miroslav Doložílek
9RPT Rentgenová počítačová tomografie Jozef Kaiser
9SLP Úvod do spektroskopie laserem buzeného plazmatu Jozef Kaiser
9STH Struktura hmoty Petr Dub
9TPL Vybrané kapitoly z teorie pevných látek Petr Dub
9TTD Teorie měření, měřicí techniky a technické diagnostiky Stanislav Průša
9VFM Vybrané statě z fyziky materiálu Miroslav Černý
9VKB Vybrané kapitoly z biofotoniky Radim Chmelík
9VKN Vybrané kapitoly z nanofotoniky Jiří Petráček
9ZDN Zobrazování a diagnostika nanostruktur Jiří Spousta
letní semestr
BF Fyzika Miroslav Černý
BF-K Fyzika Miroslav Černý
K-FYZ Přípravný kurz z fyziky Stanislav Voborný
TBS Seminář k bakalářské práci (B3940) Jan Čechal
TCH Chemické praktikum Radoslav Novotný
TCS CAD S Zbyněk Dostál
TDE Elektrodynamika a speciální teorie relativity Petr Dub
TDN Diagnostika nanostruktur Radek Kalousek
TEF Elektrotechnika a elektronika ve fyzikálním experimentu Josef Lazar
TFO Fourierovská optika Radim Chmelík
TFS Numerické simulace ve fyzice Jakub Zlámal
TF0 Fyziologická optika Radim Chmelík
TF2 Obecná fyzika II (Elektřina a magnetismus) Jiří Spousta
TF4 Obecná fyzika IV (Moderní fyzika) Miroslav Kolíbal
TKC Úvod do konstrukce přístrojů a speciální CAD Zbyněk Dostál
TK0 Kryogenika Pavel Urban
TK2 Konstrukce přístrojů II Ivan Křupka
TM0 Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopie Tomáš Vystavěl
TNS Metody přípravy nízkodimenzionálních struktur Miroslav Kolíbal
TOV Technologie optické výroby Zbyněk Dostál
TOV-K Technologie optické výroby Zbyněk Dostál
TPJ Diplomový projekt (M3940, M2311) Tomáš Šikola
TPL Fyzika pevných látek Petr Dub
TPP Diplomový projekt (PMO) Radim Chmelík
TPZ-A Principy zařízení pro fyzikální technologie Tomáš Šikola
TR1 Fyzikální praktikum I Miroslav Černý
TR3 Fyzikální praktikum III Stanislav Průša
TS Speciální praktikum I Stanislav Průša
TSM Modelování molekulárních struktur Petr Kulhánek
TSN Speciální seminář Petr Dub
TSP Seminář k diplomové práci II (N-PMO) Radim Chmelík
TSR Seminář k diplomové práci II (M3940, M2311) Jiří Spousta
TSS Speciální seminář (N-PMO) Radim Chmelík
TSY MEMS systémy Stanislav Průša
TVN Strukturní a mechanické vlastnosti moderních materiálů Miroslav Černý
TVP Vědecký projekt Petr Bouchal
TZN Základy nanověd Vlastimil Křápek
T0S Optický proseminář Věra Kollárová
T1F Počítačová fyzika I Miroslav Doložílek
0FB Vybrané kapitoly z fyziky B Miroslav Černý
0FQ Fyzikální proseminář IV Radek Kalousek
0FR Fyzikální proseminář II Radek Kalousek
0F1 Semestrální projekt I Jiří Spousta
0F3 Semestrální projekt III Jiří Spousta
0F6 Semestrální projekt N II Jiří Spousta
0KF Vybrané kapitoly z fyziky I Jan Čechal
0PF Počítačová fyzika Miroslav Doložílek
0PPT Průmyslový projekt (3940) Miloslav Ohlídal
2F Fyzika I Stanislav Průša
2F-A Fyzika I Stanislav Průša
6BF Bakalářský projekt (ÚFI) Jiří Spousta
9AMK Analytická mechanika a mechanika kontinua Pavel Šandera
9FZM Fyzikální základy mezních stavů materiálu Jaroslav Pokluda
9KPO Hodnocení kvality povrchů optickými metodami. Miloslav Ohlídal
9KTD Fourierova transformace mřížek a kinematická teorie difrakce Jiří Komrska
9MIA Pokročilá světelná mikroskopie - teorie zobrazení Radim Chmelík
9MIK Světelná mikroskopie Radim Chmelík