Téma doktorského studia

Systém pro kontrolu procesu 3D tisku kovů

Školitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Aneta Zatočilová, Ph.D.
Popis:
Cílem je vývoj on-line systému pro kontrolu a změnu parametrů laserového spékání kovů v závislosti na aktuálním stavu vyráběného dílu. Jedná se o teoretickou práci založenou na analýze obrazu a aplikaci bezkontaktních měřicích metod.
Poznámka:
Technicko materiální zabezpečení studia: Laboratoř aditivních technologií Ústavu konstruování disponuje laboratorními prostory a špičkovým přístrojovým vybavením (např. stroj SLM HL280, 3D skener ATOS) v rámci centra výzkumu a vývoje NETME. Podpora studia grantovými projekty: Téma disertační práce je propojeno s momentálně řešenými a připravovanými projekty základního a aplikovaného výzkumu (MPO TRIO, TAČR). Jedná se tak o aktuální řešenou problematiku vědy a výzkumu s jasně specifikovaným dopadem do inovací. Etapy řešení: 1. studium současného způsobu kontroly 2. analýza způsobů řízení 3. návrh vlastního vyhodnocování procesu tavení laserem 4. testování 5. publikace výsledků
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou