Téma doktorského studia

Ztráty při nestacionárním proudění kapalin.

Školitel: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.
Popis:
Při výpočtovém modelování ztrát při nestacionárním průtoku bývá při vypočtu ztrát použit stejný model jako při stacionárním průtoku. Tento postu z hlediska stanovení útlumu je velice nepřesný. Ztráty je možno modelovat pomocí druhé viskozity kapaliny, ale při uvažování vysoké hodnoty stacionární rychlosti by bylo vhodné tento model doplnit o její vliv.
Poznámka:
Téma bude řešeno v rámci řešení projektu centra kompetencí s názvem Točivé stroje.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI F P cs Schváleno oborovou radou