Téma doktorského studia

Geometrické struktury a jejich aplikace v mechanice kontinua

Školitel: doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr.
Popis:
Student se bude zabývat studiem struktur moderní diferenciální geometrie, především bandlových funktorů, Lieových grup a invariantů. Kromě teoretických výsledků se zaměří na aplikaci geometrických pojmů či výsledků v mechanice kontinua.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4P-A D-APM P en Schváleno oborovou radou