Garantované předměty v roce 2022/2023 Ústav matematiky
Zkratka Název předmětu Garant
zimní semestr
CS1 Statistika a pravděpodobnost Josef Bednář
CS1-K Statistika a pravděpodobnost Josef Bednář
RMA Matematika - Vybrané statě Miloslav Druckmüller
RMB Matematika - Základní statě Jana Hoderová
SAL Aplikace vícehodnotové logiky Miloslav Druckmüller
SAL-A Aplikace vícehodnotové logiky Miloslav Druckmüller
SA1 Matematická analýza I Luděk Nechvátal
SA3 Matematická analýza III Jan Čermák
SDM Metody diskrétní matematiky Josef Šlapal
SDP-A Diploma Seminar I (N-AIM-A) Luděk Nechvátal
SD3 Diplomový projekt I (M3910) Josef Šlapal
SD3-A Diplomový projekt I (M3910) Josef Šlapal
SD5-A Diploma Project I (N-AIM-A) Luděk Nechvátal
SFI Finanční matematika Pavel Popela
SFI-A Finanční matematika Pavel Popela
SFM Fuzzy množiny a aplikace Libor Žák
SFM-A Fuzzy Sets and Applications Libor Žák
SGA-A Grafy a algoritmy Josef Šlapal
SG0 Grupy a okruhy Miroslav Kureš
SG0-A Grupy a okruhy Miroslav Kureš
SLA Lineární algebra Miroslav Kureš
SMM Matematické metody v teorii proudění Luděk Nechvátal
SMM-A Matematické metody v teorii proudění Luděk Nechvátal
SN1 Numerické metody I Petr Tomášek
SN3 Numerické metody III Pavel Řehák
SN3-A Numerické metody III Pavel Řehák
SOR-A Základy optimálního řízení Jan Čermák
SO2 Optimalizace II Pavel Popela
SO2-A Optimalizace II Pavel Popela
SPD Parciální diferenciální rovnice Jan Franců
SPG Počítačová grafika Pavel Štarha
SPJ Programovací jazyk Java Pavla Sehnalová
SPJ-A Programovací jazyk Java Pavla Sehnalová
SP3 Pravděpodobnost a statistika III Zuzana Hübnerová
SP3-A Pravděpodobnost a statistika III Zuzana Hübnerová
SSJ Spolehlivost a jakost Josef Bednář
SSJ-A Spolehlivost a jakost Josef Bednář
SSZ Seminář k diplomové práci I (M3910) Josef Šlapal
SSZ-A Seminář k diplomové práci I (M3910) Josef Šlapal
SU2 Funkcionální analýza II Aleksandre Lomtatidze
SU2-A Funkcionální analýza II Aleksandre Lomtatidze
SZP Základy programování Tomáš Březina
S1P Pravděpodobnost a statistika I Libor Žák
S2M Stochastické modelování Josef Bednář
S2M-A Stochastické modelování Josef Bednář
TA1 Matematická analýza I F Luděk Nechvátal
TLA Základy lineární algebry Jaroslav Hrdina
T2K Vybrané kapitoly z matematiky II Miloslav Druckmüller
UMA-A Matematická analýza Jiří Šremr
USO-A Statistika a optimalizace Pavel Popela
WON Obrazová analýza v materiálových vědách Pavel Štarha
XAP Aplikovaná statistika a plánování experimentu Josef Bednář
XAP-K Aplikovaná statistika a plánování experimentu Josef Bednář
0KD Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie Pavel Štarha
0KM Vybrané kapitoly z matematiky Petr Vašík
0OM Optimalizační modely Pavel Popela
0PD Programování v Delphi Miloslav Druckmüller
0PPS Průmyslový projekt (3910) Miloslav Druckmüller
0PPS-A Průmyslový projekt (N-MAI) Miloslav Druckmüller
0S1 Programovací metody I Tomáš Březina
0S2 Programovací metody II Pavel Štarha
0TH Úvod do teorie her Jaroslav Hrdina
0TH-A Úvod do teorie her Jaroslav Hrdina
1KD Konstruktivní geometrie Pavel Štarha
1KD-A Konstruktivní geometrie Pavel Štarha
1KD-K Konstruktivní geometrie Pavel Štarha
1KG Konstruktivní a počítačová geometrie Pavel Štarha
1M Matematika I Miroslav Doupovec
1M-A Matematika I Miroslav Doupovec
1M-K Matematika I Miroslav Doupovec
3M Matematika III Jan Čermák
3M-A Matematika III Jan Čermák
9EMM Empirické modely Josef Bednář
9FMS Fuzzy modely technických procesů a systémů Libor Žák
9GTR Geometrická teorie řízení Jaroslav Hrdina
9MA1 Matematika I Libor Žák
9MA2 Matematika II Libor Žák
9MDM Základy diskrétní matematiky Josef Šlapal
9MZO Počítačové metody zpracování obrazů Miloslav Druckmüller
9NM1 Numerická matematika I Petr Tomášek
9OMP Optimalizace - matematické programování Pavel Popela
9OMP-A Optimalizace - matematické programování Pavel Popela
9SAE Statistická analýza a experment Libor Žák
9SLT Sturm-Lieouvilleova teorie Aleksandre Lomtatidze
9STA Statistická analýza Zdeněk Karpíšek
9TKD Základy teorie kategorií Josef Šlapal
letní semestr
BM Matematika II-B Zdeněk Opluštil
BM-K Matematika II-B Zdeněk Opluštil
K-MAT Přípravný kurz z matematiky Jana Hoderová
PST Statistické metody ve strojírenství Josef Bednář
RUI Technické aplikace metod umělé inteligence Miloslav Druckmüller
SAV Geometrické algoritmy a kryptografie Miroslav Kureš
SAV-A Geometrické algoritmy a kryptografie Miroslav Kureš
SA0 Vybrané kapitoly z matematické analýzy Jan Čermák
SA2 Matematická analýza II Luděk Nechvátal
SCP Jazyk C++ Pavla Sehnalová
SDG Diferenciální geometrie Miroslav Doupovec
SDQ-A Diploma Seminar II (N-AIM-A) Luděk Nechvátal
SDR Moderní metody řešení diferenciálních rovnic Jan Franců
SDR-A Moderní metody řešení diferenciálních rovnic Jan Franců
SDS Seminář k diplomové práci II (M3910) Josef Šlapal
SDS-A Seminář k diplomové práci II (M3910) Josef Šlapal
SD4 Diplomový projekt II (M3910) Josef Šlapal
SD4-A Diplomový projekt II (M3910) Josef Šlapal
SD6-A Diploma Project II (N-AIM-A) Luděk Nechvátal
SES Seminář k bakalářské práci (B3910) Jana Hoderová
SFA-A Fourier Analysis Aleksandre Lomtatidze
SF0 Fourierova analýza a její aplikace Miloslav Druckmüller
SKF Funkce komplexní proměnné Miloslav Druckmüller
SKF-A Funkce komplexní proměnné Miloslav Druckmüller
SML Matematická logika Josef Šlapal
SML-A Matematická logika Josef Šlapal
SN2 Numerické metody II Petr Tomášek
SOA Obecná algebra Josef Šlapal
SOP Optimalizace I Pavel Popela
SPT Programovací techniky Tomáš Březina
SP2 Pravděpodobnost a statistika II Zuzana Hübnerová
SR0 Rekonstrukce a analýza 3D scén Jana Procházková
SR0-A Reconstruction and Analysis of 3D Scenes Jana Procházková
SSP Stochastické procesy Zuzana Hübnerová
SSP-A Stochastické procesy Zuzana Hübnerová
SSR-A Matematické struktury Josef Šlapal
SU1 Funkcionální analýza I Pavel Řehák
SVD Vizualizace dat Jana Procházková
SVD-A Vizualizace dat Jana Procházková
S1M Variační počet Miroslav Kureš
S1M-A Variační počet Miroslav Kureš
S3M Matematický seminář Josef Šlapal
S3M-A Mathematical Seminar Josef Šlapal
TAI Analýza inženýrského experimentu Zdeněk Karpíšek
TAI-A Analýza inženýrského experimentu Zdeněk Karpíšek
TA2 Matematická analýza II F Luděk Nechvátal
TNM Numerické metody analýzy obrazů Miloslav Druckmüller
TNM-A Numerické metody analýzy obrazů Miloslav Druckmüller
T1K Vybrané kapitoly z matematiky I Miloslav Druckmüller
VTR Polynomiální teorie řízení Jaroslav Hrdina
VTR-A Algebraická teorie řízení Jaroslav Hrdina
VTR-K Polynomiální teorie řízení Jaroslav Hrdina
0AV Geometrické algoritmy Petr Vašík
0MS Matematický software Tomáš Březina
0MV Matematické výpočty pomocí MAPLE Petr Tomášek
0SS Statistický software Josef Bednář
0TX Úvod do TeXu Luděk Nechvátal
2M Matematika II Miroslav Doupovec
2M-A Matematika II Miroslav Doupovec
2NU Numerické metody Jiří Šremr
2NU-A Numerické metody Jiří Šremr
2PG Počítačová grafika Pavel Štarha
4M Matematika IV Josef Bednář
4M-A Matematika IV Josef Bednář
6BM Bakalářský projekt (ÚM) Jana Hoderová
9AHA Aplikovaná harmonická analýza Aleksandre Lomtatidze
9APT Aplikovaná topologie Josef Šlapal
9ARA Algebry rotací a jejich aplikace Petr Vašík
9DVM Dynamické a vícerozměrné stochastické modely Zdeněk Karpíšek
9FAP Funkcionální analýza a prostory funkcí Jan Franců
9FKP Funkce komplexní proměnné Petr Vašík
9ISY Invarianty a symetrie Miroslav Kureš
9MOR Matematické metody optimálního řízení Jan Čermák
9MPA Matematika pro aplikace Jaroslav Hrdina
9MPK Matematické principy kryptografických algoritmů Miroslav Kureš
9NM2 Numerická matematika II Petr Tomášek
9PLE Plánování experimentu Josef Bednář
9RF1 Rovnice matematické fyziky I Jan Franců
9UMS Uspořádané množiny a svazy Josef Šlapal