Garantované předměty v roce 2022/2023 Ústav konstruování
Zkratka Název předmětu Garant
zimní semestr
CKP Konstruování strojů a strojních součástí Martin Hartl
YAE Ateliér - ergonomie Dana Rubínová
YA1 Ateliér - průmyslový design I Ladislav Křenek
YDE Design strojů a přístrojů Ladislav Křenek
YDF Základy designu Jan Rajlich
YER Ergonomie Ladislav Křenek
YE1 Projekt design koncept Ladislav Křenek
YE3 Projekt design realizace Ladislav Křenek
YKG Kresba geometrických objektů Josef Sládek
YKH Kresba hlavy Josef Sládek
YMA Marketing Lucie Kaňovská
YMM Marketing a management v designu Jan Rajlich
YM1 Modelování I Ladislav Křenek
YN1 Nauka o barvě a světle Josef Sládek
YPB Počítačová grafika I David Škaroupka
YPM Počítačové modelování - Rhinoceros 3D Ladislav Křenek
YPV Počítačová vizualizace a animace Ladislav Křenek
YP1 Odborná praxe Ladislav Křenek
YRP Rapid Prototyping a 3D digitalizace David Škaroupka
YSD-A Udržitelný design Ladislav Křenek
YU3 Dějiny umění do 18. století Jan Hrubý
YVC-A Vizuální komunikace Jan Rajlich
YZ1 Ateliér - design I Ladislav Křenek
ZAP Analytický projekt Milan Klapka
ZAT-A Aditivní technologie Daniel Koutný
ZBS Biomechanické systémy Martin Vrbka
ZDP Diplomový projekt - metody a výsledky Martin Hartl
ZD1 Diplomový projekt - koncept Martin Hartl
ZEM Elektronika a měření Ivan Mazůrek
ZKR Konstrukční projekt II Ivan Křupka
ZM1 Parametrické modelování - Inventor, Catia Daniel Koutný
ZRI Reverzní inženýrství a rapid prototyping Tomáš Koutecký
ZRS Řízení a správa projektové dokumentace Daniel Koutný
ZSY-A Metoda konečných prvků Pavel Maňas
0ZK Vybrané kapitoly ze základů konstruování Dana Foltýnová
0ZR Pneumobil Racing Matúš Ranuša
1K Základy konstruování Petr Svoboda
1K-A Základy konstruování Petr Svoboda
1K-K Základy konstruování Petr Svoboda
3CC CAD - pokročilý David Košťál
3CD CAD Petr Svoboda
3CD-A CAD Petr Svoboda
3CD-K CAD Petr Svoboda
5KS Konstruování strojů - strojní součásti Martin Hartl
5KS-A Konstruování strojů - strojní součásti Martin Hartl
5KS-K Konstruování strojů - strojní součásti Martin Hartl
6KM Konstruování strojů - mechanismy Ivan Mazůrek
9DMA Design-management Jan Rajlich
9EHD Elastohydrodynamika Martin Hartl
9EXT Experimentální metody v tribologii Ivan Křupka
9MOP Metody a organizace vědecké práce Martin Hartl
letní semestr
RS1 CAD systémy I Daniel Koutný
YAM Pokročilé materiály Ladislav Křenek
YA2 Ateliér - průmyslový design II Ladislav Křenek
YDK Design, kultura a společnost Jan Hrubý
YE2 Projekt design vývoj Ladislav Křenek
YKD Digitální kresba Josef Sládek
YKF Figurální kresba Josef Sládek
YKS Kresba zátiší Josef Sládek
YKV Kresba výrobku Josef Sládek
YMT Multimédia a technologie Jan Rajlich
YPA Počítačová grafika - AdobeCS David Škaroupka
YPI Počítačová grafika - Illustrator, InDesign Jan Rajlich
YPM Počítačové modelování - Rhinoceros 3D Ladislav Křenek
YTG Typografie Jan Rajlich
YU4 Dějiny umění 19. - 20. století Jan Hrubý
YVR Virtuální realita Ladislav Křenek
ZAE Aplikace elektrických pohonů Zbyněk Strecker
ZAW Metoda konečných prvků - ANSYS Workbench Pavel Maňas
ZD2 Diplomový projekt - literatura a cíle Martin Hartl
ZD5 Diplomový projekt II (M2337) Martin Hartl
ZIP Inženýrský projekt Petr Svoboda
ZNV Nastupující vědy a technologie Martin Hartl
ZTR Tribologie Martin Hartl
Z00 Výběr svobodných předmětů VUT Daniel Koutný
0PPZ Průmyslový projekt (2337) Daniel Koutný
2K Konstruování Pavel Mazal
2K-A Konstruování Pavel Mazal
2K-K Konstruování Pavel Mazal
4KC Konstruování a CAD Milan Klapka
4KC-A Konstruování a CAD Milan Klapka
4KC-K Konstruování a CAD Milan Klapka
4KD Konstruování a CAD - pokročilí Milan Klapka
6AP Ateliér - bakalářský projekt Jan Rajlich
6AS Ateliér - seminář k bakalářské práci Jan Rajlich
6KM Konstruování strojů - mechanismy Ivan Mazůrek
6KT Konstruování strojů - převody Martin Hartl
6KT-A Konstruování strojů - převody Martin Hartl
9DDE Dějiny designu Jan Rajlich
9NTK Nedestruktivní testování a řízení kvality Pavel Mazal
9VDE Teorie vizuálního stylu v designu Jan Rajlich
9VPR Vědecko-výzkumný projekt a jeho řízení Petr Svoboda