Ústav fyzikálního inženýrství

 telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Ředitel ústavu
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. 2707 A2/511
Tajemník ústavu
Ing. Jakub Zlámal, Ph.D. 2788 A2/504
Sekretářka
Dana Chatrná 2821 A2/502
Ekonomicko správní pracovník
Věra Melkesová 2823 A2/503
Odborný asistent
Ing. Petr Bouchal, Ph.D.    
Ing. Zbyněk Dostál, Ph.D.   A2/210
Ing. Petr Dvořák, Ph.D.   A3/602
Mgr. Vlastimil Křápek, Ph.D.   A5/209
Ing. Michal Kvapil, Ph.D.   A3/612
Ing. Filip Ligmajer, Ph.D.   A3/612
Ing. Jan Novotný, Ph.D. 2828 A2/519c
Ing. Josef Polčák, Ph.D. 2808 A3/605a
Ing. Pavel Pořízka, Ph.D.    
Ing. David Prochazka, Ph.D.    
Ing. Petr Řehák, Ph.D. 2812 A3/604
Ing. Mgr. Tomáš Šamořil, Ph.D.   A3/605a
Ing. Vojtěch Uhlíř, Ph.D.   A5/209
Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D.   A3/610
Technický pracovník
Ing. Jakub Buday    
Ing. Zoltán Édes   A3/602
Ing. Erik Képeš    
Mgr. Věra Kollárová, Ph.D.    
Ing. Oto Lipovský 2834 A2/514
Ing. Zuzana Lišková, Ph.D.   A2/706
Ing. Michal Pavera, Ph.D.    
Ing. Vojtěch Schánilec    
Mgr. Jitka Strouhalová    
Mgr. Alena Vojkůvková   Technická 2, A2/211
Ing. Jakub Vrábel    
Pracovník
Vítězslav Duma 2784 A2/216
Václav Kovář    
Bruno Sedláček 2784 A2/216
 

Odbor optiky a přesné mechaniky – 13221

Vedoucí odboru
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. 2795 A2/209
Profesor
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. 2795 A2/209
prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D. 9700 A2/204
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. 2826 A2/208
prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc. 2831 A2/205
prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr. 2764 A2/207
Odborný asistent
Ing. Martin Antoš, Ph.D. 2833 A2/210
Asistent
Ing. Hana Uhlířová, Ph.D. 2833 A2/210
Technický pracovník
Ing. Pavel Kolman, Ph.D. 2816 A2/212
Pracovník
Jaroslav Fukal 2767 A2/220
 

Odbor fyziky pevných látek a povrchů – 13222

Vedoucí odboru
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. 2707 A2/511
Profesor
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. 2708 A2/513
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. 2788 A2/504
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. 2848 A2/508
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. 2707 A2/511
Docent
doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. 2848 A2/508
Odborný asistent
Ing. Petr Bábor, Ph.D. 2783 A2/509
doc. Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D. 2814 A2/705
doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D. 2810 A5/209
RNDr. Libuše Dittrichová, Ph.D. 2829 A2/510
doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. 2813 A3/612a
doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. 2832 A2/512
Ing. Michal Urbánek, Ph.D. 2832 A2/512
Ing. Stanislav Voborný, Ph.D. 2783 A2/509
Ing. Jakub Zlámal, Ph.D. 2788 A2/504
Asistent
Ing. Jindřich Mach, Ph.D. 2813 A2/703
Ing. Zdeněk Nováček, Ph.D. 2811 A3/601
Ing. Michal Potoček, Ph.D. 2814 A2/705
Technický pracovník
RNDr. Alois Nebojsa 2851 A2/518a
 

Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky – 13223

Vedoucí odboru
prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc. 2824 A2/505
Profesor
prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc. 2827 A2/507
prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc. 2824 A2/505
Docent
doc. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D. 2709 A2/506
doc. RNDr. Miroslav Doložílek, CSc. 2834 A2/514
Odborný asistent
RNDr. Anna Ryndová, Ph.D. 2825 A2/506
Ing. Karel Slámečka, Ph.D. 2812 A2/702