Téma doktorského studia

Dynamické chování primární zóny tuhnutí při plynulém odlévání oceli

Školitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Školitel specialista: doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.
Popis:
Předmětem práce bude komplexní 3D model řešící tuhnutí oceli v krystalizátoru/formě zahrnující přenos tepla vedením, konvekcí a radiací a přenos hmoty. Předpokládá se využití software COMSOL Multiphysics a OpenFOAM.
Poznámka:
Technicko-materiální zabezpečení studia zajišťuje EÚ odbor termomechaniky a techniky prostředí, který bude mít kdys pozici dvě grafické stanice s GPU TESLA. Předpokládá se i průmyslová spolupráce s podniky Železárny Pobrezová, ASM automation. Podpora z projektů GAČR a smluvního výzkumu.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI T P cs Schváleno oborovou radou