Téma doktorského studia

Nové technologie pro řízenou akumulaci tepla a chladu

Školitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Josef Klimeš
Popis:
Cílem je se zabývat vývojem a ověřením technologií pro řízenou akumulaci tepla a chladu zejména v materiálech se změnou fáze případně kombinací více technologií. Pro ověření technologií vyvinout matematické a fyzikální (experimentální) modely, jejich výsledky budou využity pro návrh a optimalizaci řídicích algoritmů pro řízení zásobníků.
Poznámka:
Technicko-materiální zabezpečení studia zajišťuje EÚ odbor termomechaniky a techniky prostředí, kde je dostupná dostatečně výkonná výpočetní technika i software pro tvorbu modelů a provádění simulací. Předpokládá se finanční podpora z řešeného projektu GAČR. Po stránce experimentální se předpokládá využití rozsáhlého experimentální vybavení odboru tj. klimatické komory a experimentálního domku.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI T P cs Schváleno oborovou radou