Téma doktorského studia

Inteligentní mobilní měřicí systém pro automobilní techniku

Školitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Popis:
Téma je změřeno na vývoj moderního měřicího systému postaveného na moderním hardware a software. Zejména se jedná o využítí možnosti realtimových měření a ukládání dat.
Poznámka:
Technicko-materiální zabezpečení studia zajišťuje ÚADI, kde je dostupné široké vybavení od firmy National Instrument. Předpokládá se zapojení do výzkumných projektů.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI A P cs Schváleno oborovou radou