Téma doktorského studia

Vývoj algoritmů pro řešení úloh přenosu tepla a hmoty s fázovými a strukturálními změnami využívající možností GPU

Školitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Školitel specialista: doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.
Popis:
Téma je změřeno na vývoj numerických algoritmů primárně určených pro řešení úloh přenosu tepla s fázovými přeměnami s využitím vysoké paralelizace kódu. Pro řešení by se měli plně využít možnosti speciálních grafických procesorových jednotek TESLA. Předpokládá se použití MATLABu, Python a C. Algoritmy mohou být orientovány na sítové metody (např. metoda kontrolních objemů) nebo i bezsítové metody.
Poznámka:
Technicko-materiální zabezpečení studia zajišťuje EÚ odbor termomechaniky a techniky prostředí, který bude mít kdys pozici dvě grafické stanice s GPU TESLA. Předpokládá se i průmyslová spolupráce s podniky Železárny Pobrezová, ASM automation. Podpora z projekt GAČR a smluvního výzkumu.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI T P cs Schváleno oborovou radou