Téma doktorského studia

Vizualizace migrace částic opotřebení v endoprotéze kyčelního kloubu

Školitel: prof. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Matúš Ranuša, Ph.D.
Popis:
Cílem je objasnit mechanismus migrace polyetylenových částic opotřebení mezi hlavicí a jamkou umělé kyčelní náhrady. Jedná se o experimentální práci založenou na využití kombinace optických měřicích metod a kyčelního simulátoru.
Poznámka:
Motivace: Ve světě je každoročně implantováno 300 000 kyčelních náhrad. Přestože jejich očekávaná životnost je 15 až 20 let, mnohdy dochází vlivem opotřebení k předčasnému selhání endoprotézy a následné reoperaci. Snížení opotřebení znamená zvýšení spolehlivosti implantátu a udržení aktivního způsobu života pacienta. Benefity: Přátelský a motivující kolektiv, pracovní pozice v průběhu studia, velmi dobré finanční ohodnocení, placené jazykové a odborné kurzy, studijní pobyty na prestižních zahraničních univerzitách, účast na tuzemských i zahraničních konferencích, jednorázové odměny, pružná pracovní doba, možnost navazující vědecké nebo akademické kariéry.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou