Téma doktorského studia

Radiálně – axiální čerpadlo s protiběžnými koly

Školitel: doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.
Popis:
Téma se zabývá řešením vícestupňového čerpadla (radiálně axiálního), kde bude vyřazeno vratné kolo a nahrazeno protirotací dalšího oběžného kola. Toto řešení bude aplikováno na čerpadla nižších rychloběžností, tedy na kola radiálně-axiální.
Poznámka:
Studium bude podpořeno projektem Centrum kompetence "Točivé stroje" (TE02000232). K dispozici jsou pro řešení tématu komerční CFD softwary, přístup ke clusteru, vybavená hydraulická laboratoř.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI F P cs Schváleno oborovou radou