Téma doktorského studia

Elektromagnetické vlastnosti ocelí zpracovaných 3D tiskem kovů

Školitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.
Popis:
Cílem je stanovení procesních parametrů laserového tavení kovů, které umožní zpracování ocelí pro využití v elektromagnetických aplikacích. Jedná se o experimentální práci spočívající ve zkoumání fyzikálních a mechanických vlastností s využitím simulací a reálného testování.
Poznámka:
Technicko materiální zabezpečení studia: Laboratoř aditivních technologií Ústavu konstruování disponuje laboratorními prostory a špičkovým přístrojovým vybavením (např. stroj SLM HL280, 3D skener ATOS) v rámci centra výzkumu a vývoje NETME. Podpora studia grantovými projekty: Téma disertační práce je propojeno s momentálně řešenými a připravovanými projekty základního a aplikovaného výzkumu (MPO TRIO, TAČR). Jedná se tak o aktuální řešenou problematiku vědy a výzkumu s jasně specifikovaným dopadem do inovací. Etapy řešení: 1. studium zpracování kovu aditivními technologiemi 2. testování práškových kovů 3. hledání signifikantních parametrů 4. testování materiálových vlastností 5. publikace výsledků
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou