Téma doktorského studia

Eliminace tuhých znečišťujících látek

Školitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
Popis:
Velmi aktuální téma současné energetiky jsou emise tuhých znečišťujících látek, kdy výrobci a provozovatelé energetických zařízení pracně naplňují legislativní omezení. Student se bude v rámci studia zabývat vznikem a vlastnostmi částic a možnostmi jejich eliminace při vzniku nebo v sekundárním zařízení. Budou studovány mokré metody i bariérové filtry pro použití u malých kotlů i ve velké energetice.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI E P cs Schváleno oborovou radou