Téma doktorského studia

Spalování biomasy s využitím kyslíku

Školitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
Popis:
Téma je zaměřeno na zvládnutí a optimalizaci procesu spalování paliv z biomasy s využitím vzduchu obohaceného kyslíkem. Cílem bude popsat a optimalizovat spalovací proces s důrazem na minimalizaci tvorby plynných emisí a vytvoření matematického modelu spalovacího procesu. Téma reaguje na aktuální problematiku optimalizace spalování a snižování emisní zátěže.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI E P cs Schváleno oborovou radou