Téma doktorského studia

Aktivní řízení spalovacího procesu malých topenišť s ručním přikládáním paliva

Školitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Popis:
Téma je zaměřeno na výzkum možností aktivního řízení spalovacího procesu v topeništích malých výkonů spalujících periodicky přikládanou biomasu. V rámci experimentálních prací budou testovány vhodné měřicí prvky pro identifikaci složení spalin a teplotních poměrů spalovacího procesu. Na experimentálním spalovacím zařízení budou realizovány testy algoritmů aktivního řízení distribuce spalovacího vzduchu. Teoretická část prací bude zahrnovat testování aktivního řízení na numerických modelech spalovací komory.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI E P cs Schváleno oborovou radou