Téma doktorského studia

Vývoj metodiky návrhu servopohonů pro provoz v dynamicky náročných aplikacích

Školitel: doc. Ing. Vladislav Singule, CSc.
Školitel specialista: Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D.
Popis:
Cílem dizertační práce je vypracování metodiky pro návrh pohonů používaných pro dynamicky náročné aplikace – např. pohony v obráběcích strojích. U dynamicky náročných aplikací dochází např. k prudkým změnám zátěže, změnám směru otáček apod. Tyto změny mají vliv např. na omezení provozních vlastností stroje a na zvýšené mechanické namáhání, snížení životnosti apod. V rámci práce bude zpracována metodika tvorby komplexních konečno-prvkových modelů vybraných typů pohonů, které budou umožnovat zjištění omezení provozů motorů, případně úpravy návrhových postupů.
Poznámka:
Vypsané téma souvisí aktuálním výzkumným směrem na ÚVSSR a také s aktuálně podaným návrhem projektu v rámci výzvy MPO - TRIO, který bude v případě přijetí projektu řešen s průmyslovým partnerem. V rámci Ph.D. studia je plánováno i absolvování několikaměsíční zahraniční stáže na některé ze spolupracujících zahraničních univerzit (např. TU Chemnitz).
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4A-P D-IME P cs Schváleno oborovou radou
2019/20 D4Z-K D-KPI S K cs Schváleno oborovou radou
2019/20 D4Z-P D-KPI S P cs Schváleno oborovou radou