Téma doktorského studia

Šíření reakčních front při hoření pevného paliva

Školitel: doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Tomáš Juřena, Ph.D.
Popis:
Účelem práce je zapojení studenta do vývoje vlastních (in-house) simulačních modelů, a to v rámci startujícího grantového projektu. Výroba energie z biomasy, fosilních paliv i odpadů často využívá tradiční a osvědčenou technologii roštového spalování. Vzrůstající tlak na snižování emisí zároveň nutí výrobce, aby hledali nová technická řešení pro zvýšení své konkurenceschopnosti. Klíčem k inovacím a zvýšení prestiže výrobců jsou výpočtové simulace, nicméně modely pro tuto technologii se teprve vyvíjejí. Doktorand bude pracovat na následujících úkolech: • Tvorba CFD modelu pomocí nástrojů ANSYS • 2D a 3D modelování reakčních front • Popis přenosu tepla uvnitř vrstvy paliva • Popis interakce paliva s primárním vzduchem a spalovací komorou Pro zájemce o toto téma jsou připraveny zajímavé platové podmínky, podpora zkušeného týmu s přátelskou atmosférou a spolupráce s průmyslovými partnery. Zájemce by měl mít zkušenost s výpočtovou dynamikou tekutin (CFD), být motivovaný pro práci ve výzkumu a schopnost rychle se orientovat v nové problematice (dobré předchozí studijní výsledky).
Poznámka:
Veškeré náležitosti spojené s postgraduálním doktorským studiem bude zajišťovat Ústav procesního inženýrství (tj. fyzické umístění doktoranda, přístup k výkonné výpočetní technice, odbornou literaturu, účast na seminářích a konferencích). Téma má přímou návaznost na grantové projekty, což dále rozšiřuje zázemí pro tuto doktorskou práci.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI P P cs Schváleno oborovou radou