Téma doktorského studia

Rotační bubnové sušení a kalcinace partikulárních látek - experiment a modelování

Školitel: doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Pavel Skryja, Ph.D.
Popis:
Práce bude zaměřena na analýzu a modelování procesů v rotačních sušárnách a kalcinačních pecích. Součástí práce bude provádění měření, statistické vyhodnocování dat a zpracování dat pro validaci simulačních programů. Pozornost bude věnována také konstrukčnímu řešení experimentálních zařízení a měřících postupů, preciznímu řízení procesu a monitorování okrajových podmínek. Modelování procesů v rotační bubnové sušárně a kalcinační resp. sintrovací peci má k sobě velmi blízko a cílem práce bude proto univerzální model pro tato zařízení.
Poznámka:
Veškeré náležitosti spojené s postgraduálním doktorským studiem bude zajišťovat Ústav procesního a ekologického inženýrství (tj. fyzické umístění doktoranda, přístup k výpočetní technice, odbornou literaturu, experimentální část práce, účast na seminářích a konferencích). Téma má přímou návaznost na projekt NETME CENTRE PLUS (LO1202), což dále rozšiřuje zázemí pro tuto doktorskou práci.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI P P cs Schváleno oborovou radou