Téma doktorského studia

Citlivostní analýza faktorů ovlivňujících sekundární chlazení kontinuálního lití

Školitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Martin Chabičovský, Ph.D.
Popis:
Ochlazování horkých povrchů vodními nebo vodovzdušnými tryskami je proces, který je v technické praxi velice často používán (například při plynulém odlévání ocelí). Do matematických modelů sledovaných procesů je třeba používat realistické okrajové podmínky, jejichž získání je velmi často obtížné a závislé na mnoha parametrech. Objasnění a zobecnění vlivu nejdůležitějších parametrů ostřiku na intenzitu přenosu tepla by byla základní náplň doktorského studia.
Poznámka:
Téma studia bude podpořeno výzkumnými projekty pro průmyslové podniky. Finanční náklady související s experimentálními a výpočtovými pracemi budou částečně hrazeny z prostředků těchto projektů. Je zde možnost vypsání mimořádného stipendia a možnost úzké spolupráce s průmyslem. Je předpoklad získání studijních pobytů v zahraničí.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4A-P D-IME P cs Schváleno oborovou radou