Téma doktorského studia

Vývoj nových matematických modelů pro předehřívací pece

Školitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Martin Chabičovský, Ph.D.
Popis:
Ohřev hutních polotovarů v předehřívací pecích je energeticky velmi náročný proces. Tento proces lze pomocí matematických modelů vytvořených na základě provozních měření optimalizovat. Doktorand se bude podílet na provozních měření a tvorbě matematického modelu sloužícího k optimalizaci ohřevu polotovarů.
Poznámka:
Řešení problematiky je finančně a materiálně zajištěno. Studium je navázáno na řešení výzkumných úkolů pro průmyslové partnery využívající tuto technologii. Předpokládá se možnost vypsání mimořádného stipendia a absolvování zahraničních studijních stáží.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4A-P D-IME P cs Schváleno oborovou radou