Téma doktorského studia

Systém pro nanášení kovových prášků

Školitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Školitel specialista: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
Popis:
Cílem je vývoj systému pro nanášení několika různých kovových prášků, který umožní zpracování kombinace kovových materiálů v rámci SLM procesu. Jedná se o konstrukční práci založenou na aplikaci nových technických přístupů.
Poznámka:
Technicko materiální zabezpečení studia: Laboratoř aditivních technologií Ústavu konstruování disponuje laboratorními prostory a špičkovým přístrojovým vybavením (např. stroj SLM HL280, 3D skener ATOS) v rámci centra výzkumu a vývoje NETME. Podpora studia grantovými projekty: Téma disertační práce bude finančně podpořeno momentálně řešeným projektem předaplikačního výzkumu ArMAdit - Materiály s vnitřní architekturou strukturované pro aditivní technologie. Jedná se o aktuální řešenou problematiku vědy a výzkumu.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI K P cs Schváleno oborovou radou