Téma doktorského studia

Vzájemné ovlivnění kmitajícího tělasa a pulsující kapaliny.

Školitel: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.
Popis:
V interiéru hydrulických strojů dochází ke kmitání mechanických čísti a k tlakovým pulsacím v proudící kapalině. Tyto dva jevy nelze od sebe oddělit a je nutno je řešit společně. V současné době je častý přístup ve stanovení přídavných učinků kapaliny na mechanické části. Bude vypracována metodika stanovení těchto vlastností.
Poznámka:
Téma bude řešeno v rámci projektu centra kompetencí s názvem Točivé stroje.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI F P cs Schváleno oborovou radou