Téma doktorského studia

Využití metodiky zpracování obrazu při měření fluidních jevů

Školitel: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.
Popis:
Práce bude zaměřena na digitální zpracování videa měřených hydraulických dějů. Bude se jednat především o sledování kavitace, vstupních vírů a podobných jevů kde lze využít měření pomocí vysokorychlostní kamery.
Poznámka:
Téma bude řešeno v rámci řešení projektu centra kompetencí s názvem Točivé stroje.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI F P cs Schváleno oborovou radou