Téma doktorského studia

Popis a optimalizace dynamických teplotních polí vznikajících při svařování laserem

Školitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
Školitel specialista: doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.
Popis:
Technologie svařování laserovým paprskem umožňuje široké nastavení parametrů, které významným způsobem ovlivňují mechanické vlastnosti svarů. V rámci vypisovaného tématu bude řešena problematika měření dynamických teplotních polí, simulace těchto polí a optimalizace parametrů svařování v návaznosti na mechanické vlastnosti svarů.
Poznámka:
V průběhu studia se počítá se studijním pobytem v zahranicí a s vypsáním mimorádného stipendia.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4A-P D-IME P cs Schváleno oborovou radou