Téma doktorského studia

Studium proudění a optimalizace geometrie trysky pro laserové dělení materiálu

Školitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Jozef Hrabovský, Ph.D.
Popis:
Vnitřní struktura trysek používaných při laserovém dělení materiálů výrazně ovlivňuje proudění v paprsku trysky. Tvar paprsku trysky do značné míry určuje kvalitu povrchů řezaného materiálu, výkon a spotřebu plynů. V rámci vypisované práce bude řešena optimalizace proudění paprsku na základě měření a matematických simulací.
Poznámka:
V průběhu studia se počítá se studijním pobytem v zahranicí a s vypsáním mimorádného stipendia.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4A-P D-IME P cs Schváleno oborovou radou