Téma doktorského studia

Nestacionární proudění kapaliny rozvětvením

Školitel: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.
Popis:
Na pracovišti Odboru fluidního inženýrství byl vytvořen matematický model proudění kapaliny rozvětvením. Tento matematický model je ověřen pro stacionární proudění. Nyní je třeba provést jeho ověření a případné zpřesnění i pro případ nestacionárního proudění tak, aby jej bylo možné použít pro rešení nestacionárních dějů v potrubích sítích.
Poznámka:
Student bude danou problematiku řešit i v rámci projektu specifického výzkumu na odboru Fluidního inženýrství. Znalost matlabu a použití CFD ANSYS Fluent je vítána.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI F P cs Schváleno oborovou radou