Téma doktorského studia

Geometrické struktury, invarianty a jejich aplikace v mechanice kontinua

Školitel: doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr.
Popis:
Student se bude zabývat studiem struktur moderní diferenciální geometrie, zejména bandlových funktorů, Lieových grup a invariantů. Kromě teoretických výsledků se zaměří na aplikaci teorie, případně vlastních výsledků v mechanice kontinua, včetně termodynamiky.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4P-P D-APM P cs Schváleno oborovou radou