Téma doktorského studia

Numerické metody analýzy prostorových objektů

Školitel: doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D.
Popis:
Hlavním úkolem práce je vývoj numerických metod analýzy distribuce dutých vláken v tepelných výměnících. Prostorové rozložení, orientace a vzájemná interakce těchto vláken ovlivňuje účinnost tepelného výměníku. Dalším úkolem je najít a popsat vhodnou distribuci vláken s ohledem na účinnost tepelného výměníku. Pro řešení této problematiky bude nutné vytvořit speciální aplikační software.
Poznámka:
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4P-P D-APM P cs Schváleno oborovou radou