Téma doktorského studia

Model kavitační eroze

Školitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
Popis:
Při provozu hydraulických strojů a zařízení může docházet ke kavitaci, tj. lokálnímu vzniku bublinek páry v oblastech nízkého tlaku. Při následné kondenzaci (kolapsu) bublinek jsou generovány výrazné tlakové impulzy, které způsobují poškození obtékaného povrchu. Cílem doktorského studia je vytvoření popisu chování bublinek páry a následně předpovědi míst poškození a její intenzity, tedy tvorba tzv. modelu kavitační eroze. Model vychází především z numerického řešení Rayleigh-Plessetovy rovnice, která popisuje změnu průměru bubliny v proměnném tlakovém poli. Model bude validován experimentálně v laboratořích odboru a ve spolupráci s materiálovými inženýry. Předpokládá se spolupráce se spřátelenými zahraničnímu pracovišti.
Poznámka:
Studium bude projektem GAČR 19-10660 zaměřeným na odstraňování chemikálií a léčiv z odpadních vod hydrodynamickou kavitací, projektem Centrum kompetence "Točivé stroje" (TE02000232) a projektem specifického výzkumu. V rámci těchto projektů jsou možnosti dodatečných stipendijních prostředků, v případě velmi dobrých pracovních a studijních výsledků i částečného úvazku. Předpokládá se aktivní účast na tuzemských i zahraničních konferencích i možnost zahraniční stáže. K dispozici jsou komerční CFD řešiče, přístup ke clusteru, vybavená hydraulická laboratoř.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI F P cs Schváleno oborovou radou