Téma doktorského studia

Využití fraktální geometrie v mechanice tekutin

Školitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
Popis:
Fraktální geometrie je založena na soběpodobných tvarech velmi často se vyskytujících v přírodě (např. listy rostlin). Nabízí se jejich použití i při návrhu tvarů některých prvků a zařízení pracujících s tekutinami, kde by mohly vést ke snížení tlakových ztrát nebo tlakových pulzací, případně rozšíření pracovní oblasti. Výzkum v rámci dizertační práce bude pokračováním prací na odboru již úspěšně zahájených (návrhy fraktálních clon) a bude se opírat jak o výpočtové tak i experimentální modelování.
Poznámka:
Studium bude podpořeno projektem Centrum kompetence "Točivé stroje" a projektem specifického výzkumu. V rámci těchto projektů jsou možnosti dodatečných stipendijních prostředků, v případě velmi dobrých pracovních a studijních výsledků i částečného úvazku. Předpokládá se aktivní účast na tuzemských i zahraničních konferencích i možnost zahraniční stáže. K dispozici jsou komerční CFD řešiče, přístup ke clusteru, vybavená hydraulická laboratoř.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI F P cs Schváleno oborovou radou