Téma doktorského studia

Eliminace mikroorganismů kavitací

Školitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
Popis:
Kavitace nepředstavuje pouze negativní jev při provozu hydraulických strojů, ale může být pozitivně využita např. při desinfekci vody. Doktorand se zaměří především na mechanické vlivy vedoucí k poškození sinic a bakterií při kavitaci. Vycházet bude z experimentálních zkoušek na kavitační trati odboru fluidního inženýrství V. Kaplana a výpočtového modelování CFD. Cílem bude popis účinku imploze kavitačních bublin na buňky sinic, resp. bakterií pro různé provozní podmínky a typy kavitačních zařízení. Předpokládá se úzká spolupráce se spřátelenými zahraničními pracovišti.
Poznámka:
Studium bude podpořeno projektem GAČR 19-10660 zaměřeným na odstraňování chemikálií a léčiv z odpadních vod hydrodynamickou kavitací a projektem specifického výzkumu. V rámci těchto projektů jsou možnosti dodatečných stipendijních prostředků, v případě velmi dobrých pracovních a studijních výsledků i částečného úvazku. Předpokládá se aktivní účast na tuzemských i zahraničních konferencích i možnost zahraniční stáže. K dispozici jsou komerční CFD řešiče, přístup ke clusteru, vybavená hydraulická laboratoř.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI F P cs Schváleno oborovou radou