Téma doktorského studia

Odstranění chemických látek z odpadních vod kombinací hydrodynamické kavitace a pokročilých oxidačních technik

Školitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
Popis:
Klasické metody čištění odpadních vod neumožňují odstranění některých chemikálií (např. organická rozpouštědla), zbytků léčiv (antidepresiva, analgetika, antikoncepce). Studium bude zaměřeno na využití hydrodynamické kavitace v kombinaci s některými dalšími metodami (ozón, peroxid vodíku, apod.) pro eliminaci těchto látek. Předpokládá se kombinace experimentálních a výpočtových metod a úzká spolupráce v rámci mezinárodního multidisciplinárního týmu.
Poznámka:
Studium bude podpořeno grantovým projektem GAČR 19-10660S "Odstranění estrogenů z odpadních vod hydrodynamickou kavitací a v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy" a projektem specifického výzkumu. V rámci těchto projektů jsou možnosti dodatečných stipendijních prostředků, v případě velmi dobrých pracovních a studijních výsledků i částečného úvazku. Předpokládá se aktivní účast na tuzemských i zahraničních konferencích i možnost zahraniční stáže. K dispozici jsou komerční CFD řešiče, přístup ke clusteru, vybavená hydraulická laboratoř.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI F P cs Schváleno oborovou radou