Téma doktorského studia

Výzkum vstupní recirkulace odstředivých čerpadel

Školitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
Popis:
Při provozu především při nižších průtocích dochází u odstředivých čerpadel ke vzniku recirkulace na sání, která významně ovlivňuje práci čerpadla (ucpání vstupního průřezu, vznik kavitace, atd). Studium bude zaměřeno na analýzu a popis tohoto jevu a hledání možných opatření pro jeho potlačení.
Poznámka:
Studium bude podpořeno projekty MPO FV30175 "Potlačení nežádoucích projevů vstupní recirkulace u vysokokapacitních chladících čerpadel pro jadernou energetiku", Centrum kompetence "Točivé stroje" a projektem specifického výzkumu. V rámci těchto projektů jsou možnosti dodatečných stipendijních prostředků, v případě velmi dobrých pracovních a studijních výsledků i částečného úvazku. Předpokládá se aktivní účast na tuzemských i zahraničních konferencích i možnost zahraniční stáže. K dispozici jsou komerční CFD řešiče, přístup ke clusteru, vybavená hydraulická laboratoř.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI F P cs Schváleno oborovou radou