Téma doktorského studia

Příprava zařízení na bázi nanodrátů pro nanofotoniku a bioelektroniku

Školitel: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.
Popis:
Díky své geometrii jsou kvazi-jednorozměrné nanomateriály přirozenou volbou pro vytváření nanosoučástek např. v elektronice a fotonice. Není obtížné je elektricky kontaktovat a tak vytvářet i 3D obvody. Navíc jsou vhodné jako elektrody pro použití v nano- a mikro měřítku např. pro detekci komunikace buněk nebo elektrochemii. Náplní práce studenta bude kontaktování nanodrátů a tvorba nanozařízení cílících jak na měření vlastností nanodrátů (elektrické, optické) tak i pro cílové aplikace (fotonika, bioelektronika atd.).
Poznámka:
The student will heavily use CEITEC core facility (CF Nano). The student is expected to spend up to 6 months abroad (e.g. Joselevich group at Weizmann Institute of Science) based on H2020 Twinning project. The payload will be increased to reasonable level, in addtion to stipendium, up to 25k CZK/month with possible increase in later years.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4F-A D-FMI F P en Schváleno oborovou radou