Téma doktorského studia

Nové metody tepelného zpracování ocelí s využitím pulzního chlazení

Školitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Pavel Doležal, Ph.D.
Popis:
Jedná se o téma kombinující problematiku ochlazování horkých povrchů vodními tryskami s výzkumem možností tepelného zpracování ocelí s velmi nízkým podílem legujících prvků. Téma je experimentálně zaměřené s důrazem na získání nových materiálových vlastnosti ocelí.
Poznámka:
Řešení problematiky je materiálně zajištěno vybavením Laboratoře přenosu tepla a proudění. Je navázána spolupráce s podniky v ČR a v zahraničí. Předpokládá se možnost vypsání mimořádného stipendia a zahraničních stáží.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4A-P D-IME P cs Schváleno oborovou radou