Téma doktorského studia

Virtuální zdroj tepla pro dálkové i lokální vytápění

Školitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Popis:
Cílem je vyvinout algoritmy pro optimální řízení více zdrojů tepla (plynový kotel, kotel na biomasu, solární vytápění, tepelné čerpadlo, kogenerační jednotka), které se pro uživatel budou tvářit jako jeden optimální zdroj. Kritériem optimality mohou být náklady, znečištění ovzduší, dostupnost. Řešení tématu vyžaduje základní znalosti MATLABu nebo Pythonu.
Poznámka:
Technicko-materiální zabezpečení studia zajišťuje EÚ odbor termomechaniky a techniky prostředí. Podporav v rámci projeku COMSI a specifického výzkumu.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI T P cs Schváleno oborovou radou