Téma doktorského studia

Stabilizace teplot výfukových plynů pro optimální práci katalyzátorů

Školitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Popis:
Hlavním úkolem bude navrhnout různé metody stabilizace teplot výfukového potrubí za turbodmychadlem s cílem optimalizace práce katalyzátorů a dalších opatření za motorem. Pro optimalizaci se předpokládá využití GT-Suite a dalších simulačních nástrojů.
Poznámka:
Předpokládá se spolupráce s průmyslovým partnerem a zapojení do projektů Ústavu automobilního a dopravního inženýrství.
Rok Program Obor Zaměření Forma Jazyk Stav
2019/20 D4Z-P D-KPI A P cs Schváleno oborovou radou